03 Oct 2019

ARWIN FARMS BONSMARAVEILING
Stoetvee


Goeie veiling vandag by Arwin Farms Bonsmara
Duurste bul lot 3 R50 000 gem R32 200.
Dragtige verse gem R11 850
Oop versies gem R 6000.
Baie geluk aan die Greyling familie.


N/AMARIO KRUGER

mario@vleissentraal.co.za

0605223906