06 Aug 2020

Harmony Brangus
Stoetvee


Harmony Brangus Stoet veiling
Gratis vervoer dwarsoor Suid-Afrika!
40 Top Kwaliteit Brangus Bulle
100 Top Kwaliteit Brangus Verse - alle verse is tans by die bul. Dragtigheids status sal op die dag van die veiling bevestig word.

Vir meer inligitng, Skakel:
Alan Green - 082 802 7005
Carol Green - 082 802 7007
Colin Brown - 083 654 6226


Brandon LeerStephanie

stefthiebaut@gmail.com

0839811254