01 Oct 2020

Gesamentlike produksieveiling van Pothou Sussex & Blema ba Kan Sussex Stud - Vredefort
Stoetvee


Vleissentraal Bloemfontein (Edms) Bpk - Janus Oberholzer 082 922 1265

Ian Grobbelaar